KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

我画的第一张CG..欢迎践踏..

[ 10860 查看 / 15 回复 ]

回复:我画的第一张CG..欢迎践踏..

觉得这种黑白(?)的简单的线条画也挺好看的~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
某是处于 练习画鸡蛋 的人…………(谜之声:这世界上有方形、满是菱角的鸡蛋么? - -||||||||||||||)
分享 转发
TOP