KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

某人的KFC同人小说设定版V0.97!!!

[ 18110 查看 / 49 回复 ]

回复:某人的KFC同人小说设定版V0。00

楼主对KFC真是有爱呢。

另特此声明,莱普特共和国不是帝国,是以探索科学边界为目的的,建立在灵性概念体系上的民主国家……


这条留言是通过土豆星智能感应发表的,我也要用土豆星智能感应发表留言!
最后编辑laputachen 最后编辑于 2008-02-23 23:54:58
本主题由 版主 windchaos 于 2008/2/24 13:01:21 执行 设置高亮 操作
分享 转发
TOP

回复: 某人的KFC同人小说设定版V0.95(强抓版)(这一刻怨念爆发)

为防止以上同学恶意玷污莱普特共和国,现公布共和国设定如下:

莱普特共和国没有实体国土,为概念性国家,是一个为探索科学边界与事物本质规律的灵性存在。

莱普特共和国的标志性科技为随机系魔法,由科学院量子哲学研究中心开发:

随机系魔法等级设定:

Lv1 随机游走:施法者的身体在特定的直线轨迹上无规律的来回运动。

Lv2 布朗运动:施法者的身体在一定的空间范围内无规律的隐现,但统计表现(95%显著性)为以空间零点坐标为均值、空间半径为方差的正态分布。

Lv3 分布变幻:施法者的身体在一定的空间范围内无规律的隐现,但无法统计出(90%显著性)特定的坐标分布函数。

Lv4 波粒二象:施法者的身体跨越了波与粒子的界限,可根据意愿表现出波动性或粒子性,波状态时可防御任何物理攻击。

Lv5 量子隧道:施法者将身体的波动性发挥到极致,聚集一定能量后物理攻击可贯穿任何物体,甚至使身体完整的穿越墙壁。

Lv6 概率选择:施法者洞悉了概率与多世界理论的本质奥妙,能在主观上选择影响事物发展的方向,甚至能实现100%的暴击率、连击率、掉宝率等。

Lv7 归一模拟:施法者掌握了力与运动的统一规律,同时感官灵性发展到极致,能获取当前环境的所有信息,并处理运算出下一时刻的发展状态。


莱普特共和国的创世设定如下:

《莱普特共和国·诡人异物志·太初》
1 太初无序,混沌无物,唯以太游离而不辨其向。且游且离,纷纷然无以为律。
2 时过万转,忽成一流,乃为初序,初序归一,乃为创世原力。3 万转之中能自识者,神也。
4 有序为神,神创万物,故万物有序。5 有序之极,乃为智,智者,人也。智识序而顺之于序。

《莱普特共和国·诡人异物志·神魔》
1 有序为神,无序为魔。2 魔者,熵也。熵化光热于冷寂,散有功于以太,毁万物于无序,回万转于太初。
3 神造物而魔毁之,乃序熵之争,争无胜者,始于太初而无以为止。
4 无序之极,乃为魅。魅者,妖也。妖者迷,其魅惑,身无定形而隐于以太,逆序而乱之于熵。


《莱普特共和国·诡人异物志·大者》
1 以太茫茫,何谓大者?2 古之谓大物者,鲲鹏也,其大不以千里为计。
然神之序造星河万千,魔之熵毁世间万千。序熵之争,万千变幻于一瞬,其大者何为计?
3 古之谓大年者,楚南有冥灵,岁以五百,上古有大椿,岁以八千。相之于人其寿也长,然人之寿源于序,序变而寿折也。
4 有西洋道者悟熵增之律,曰熵胜于序,时必回太初,其悟者大乎?不及万转之一也。
5 太初无序,然有序,其熵增,争于序,然胜于序,万物皆毁于熵,则时回太初。此一回环者,为一转,转者,无止也。
6 妖者,其寿以转为计,万转而存,其年也大乎?
7 东陆智者曰:大音希声,大象无形。故大者难道,存于世而无以为计,可心悟而不可言传也。


嗯,先整理到此……
TOP