KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

[圣战结束][怨念墙]死死团荣光!圣战日到来!怨念收集中!

[ 22769 查看 / 35 回复 ]

回复:[圣战结束][怨念墙]死死团荣光!圣战日到来!怨念收集中!

……(面壁orz中……)
(PS:估计是因为被催稿吧……嘛……凑合算了……)
                                ------某孤
HH啊.......某正在填OVE.....还有.....你不也一样吗......你的任务完成了?!.....催稿是打不垮某的......某现在正在想某的钱该怎么用........某倒要看看......我们几个谁先崩溃........(继续思考...)
愿上帝保佑你...........阿门...........
分享 转发
= =让经济数据来的更猛烈些吧.......(掏笔记...)
TOP